Podkładki korkowe Toruń

Prezentujemy Zestaw (6 szt.) podkładek korkowych pod kubki + gratis stojak.  Oryginalne podkładki malowane w technice akwareli z charakterystycznymi miejscami Torunia. Ciekawy / oryginalny pomysł na prezent.

Podkładka wykonana jest z korka i zabezpieczona od góry folią , która chroni przed wodą , można na niej stawiać gorący kubek. Wymiary podkładki korkowej 93mm x 93mm.

Panorama Starówki Toruń

Dla ułatwienia podziwiania uroku nadwiślańskiej panoramy toruńskiego Średniowiecznego Zespołu Miejskiego wykonano specjalny taras – punkt widokowy. Znajduje się on na przeciwległym brzegu Wisły (na wyspie Kępa Bazarowa), naprzeciwko Bramy Mostowej. 

Dotrzeć tam można na dwa sposoby:
► w sezonie letnim na Kępę Bazarową pływa łódź turystyczna „Katarzynka”, która jednorazowo zabiera około 20 osób. Bilet normalny kosztuje 6 zł, ulgowy 4 zł. Przystanie znajdują się: pod Bramą Mostową i nieopodal punktu widokowego na Kępie.

► na pieszo lub komunikacją miejską przez most Piłsudskiego:
• wybierając się na pieszy spacer przez most należy iść chodnikiem po jego wschodniej stronie (tj. od strony Starego Miasta). Za mostem skręcamy w lewo w ulicę Dybowską, którą po około 500 metrach dojdziemy do ulicy Majdany. Ta z kolei prowadzi w lewo do celu. Cała odległość od placu Rapackiego wynosi około 2 km (w tym 1 km przez most).

• lub z przystanku autobusowego na placu Rapackiego należy wsiąść w autobus jednej z linii nr: 11, 14, 22, 27, 36, które jadą w kierunku Dworca Głównego PKP. Tutaj, tj. na drugim z kolei przystanku należy wysiąść i kierować się w ulicę Majdany, która przez prowadzi bezpośrednio do punktu widokowego.

Krzywa wieża Toruń

Jest to najciekawsza i najbardziej znana baszta toruńska. Poza tym stanowi najbardziej popularną budowlę architektoniczną Torunia i jedną z turystycznych atrakcji miasta, owianą licznymi legendami.

Pochylona ku północy baszta z początku XIV wieku pochyliła się już najprawdopodobniej w tym samym stuleciu na skutek niestabilnego gruntu. Odchylenie od pionu wynosi 146 cm przy 15 m wysokości (od strony ulicy).
Baszta stoi w linii murów miejskich i jako taka nie miała nigdy większego znaczenia obronnego. Odgrywała rolę pomocniczej wieży strażniczej, jakich było w Toruniu wiele. Kiedy utraciła swoje walory obronne w XVII-XVIII wieku służyła różnym celom.

Tymczasem aż do drugiej połowy XIX wieku opodal istniała druga krzywa wieża.

Pomnik Kopernika Toruń

Pomnik odsłonięto w 1853 roku, jednak historia jego sięga dalej. Oto w 1809 roku do Torunia z obleganej przez Austriaków Warszawy przeniosła się Rada Stanu Księstwa Warszawskiego.

To właśnie stojący na jej czele Stanisław Staszic był inicjatorem wystawienia pomnika i pod jego budowę dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Niestety zmiana sytuacji politycznej, powrót Torunia pod panowanie pruskie w 1815 r., odsunęły w czasie odsłonięcie.

Ponowną inicjatywę, doprowadzoną do końca, wysunęło po latach niemieckie towarzystwo budowy pomnika, Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst.

Ulica Żeglarska

Jedna z najstarszych i najpiękniejszych ulic toruńskiego średniowiecznego centrum. Jest też najszerszą i najbardziej reprezentacyjną ulicą dawnego Torunia. W XVII w. nazywana była Via Regia (Droga Królewską), bo tędy przemierzały witające do Torunia orszaki królów polskich.

Królowie polscy, często odwiedzający Toruń, wjeżdżali do niego od południa, przez wyspę Kępę Bazarową, a następnie mostem przez Wisłę.
Most dekorowano na tę okazję purpurowym suknem, wyścielano cennymi kobiercami i strojono girlandami kwiatów. Wzdłuż mostu broń prezentowali żołnierze miejskich sił zbrojnych.

Ratusz w Toruniu

Stojący pośrodku Rynku Staromiejskiego monumentalny Ratusz Staromiejski jest jedną z największych, najwspanialszych tego typu budowli w Europie. Jest prawdziwym pomnikiem świetności Torunia, dawnego emporium handlowego Hanzy. Powstał w końcu XIV wieku, tj. w okresie szczytowego rozwoju średniowiecznego Starego Miasta Torunia, w oparciu o przywilej wielkiego mistrza krzyżackiego, Konrada von Wallenrode.

Funkcjonalnie łączył dwie zasadnicze role: parter zajmowały pomieszczenia handlowe (sukiennice, hala ław chlebowych, kramy, sala wagi oraz Sala Sądowa), piętro zaś przeznaczone było dla organów władzy miejskiej (Sala Rady, od XVI wieku zwana Salą Senatu (Senatus civitatis Thoruniensis), urzędy Kontrybucyjny, Wetowy, Kancelaria, Kamlaria i in.). Pierwotnie, od drugiej połowy XIII wieku, w tym miejscu znajdowały się wolno stojące budynki uformowane w podobny czworobok.

Dwór Mieszczański z Basztą Warownia

Pochodzi z XV w. Do jego budowy użyto prawdopodobnie materiału z zamku krzyżackiego, zniszczonego przez mieszczan w 1454 r.

Dom ten służył jako rezydencja letnia Bractwa Św. Jerzego, skupiającego w swoich szeregach bogatych patrycjuszy miejskich. Jest budowlą gotycką ze strzelistymi szczytami, z wieloma blendami i sterczynami.

Obecna budowla składała się z dawniejszej zamkowej baszty „Wartowni” z XIII w., na którą dobudowano w końcu XIX w. kwadratową wieżę z czterospadowym namiotowym dachem oraz wspomnianym już Dworem Mieszczańskim z XV w. Cały zespół był użytkowany dawniej jako schronisko szkolne, a obecnie regotyzowany. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Towarzystwa Miast Partnerskich Torunia.

Źródło opisów http://www.turystyka.torun.pl