Galeria zatyczki i pokrywki korkowe

Przedstawiamy różne rozwiązania gdzie wykorzystuje się zatyczki/pokrywki korkowe

1. do szklanek świec zapachowych,
2. do różnych pojemników szklanych,
3. prezentacja wysokości i grubości zatyczek typu stożek i grzybek,
4. do tub papierowych na dokumenty,
5. do rur pcv.
6. specyfikacja techniczna korka gruboziarnistego,
7. specyfikacja techniczna korka średnioziarnistego.

1. Pokrywka / zatyczka korkowa do szklanek z przeznaczeniem na świece zapachowe.

2. Pokrywka korkowa do pojemnikow szklanych / szklanek.

3. Zatyczki korkowe typu grzybek/stożek korek gruboziarnisty/drobnoziarnisty preznentacja.

Pokrywki korkowe stożek i grzybek, korek gruboziarnisty średnica od fi50mm do fi250mm.

Zatyczki korkowe stożek i grzybek wysokość od 5mm do 40mm.

Zatyczki korkowe typu stożek, różne średnice, korek gruboziarnisty. 

Zatyczki korkowe typu grzybek/stożek, różne średnice, korek drobnoziarnisty. 

4. zatyczka pokrywka korkowa typu grzybek do tuby papierowej na dokumenty.

popularne rozwiązanie do zabezpieczania ważnych papierów przed uszkodzeniami, wilgocią lub zabrudzeniami. Są one dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, w zależności od potrzeb użytkownika.

5. Pokrywki korkowe do rury pcv.

6.

Karta materiałowa – Korek techniczny AK-26 (gruboziarnisty)

OPIS PRODUKTU
Arkusz korkowy wyprodukowany z ziarna korka naturalnego połączonego lepiszczem
poliuretanowym, do ogólnego zastosowania.

WŁASNOŚCI TERMICZNE
Przewodność cieplna [W/mK]: – 0,045

WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE:
Skład – ziarno korkowe wielkości [mm]: – 2-6
Gęstość [kg/m³]: ≥ 250 (wg. ISO 7322)
Sciśliwość [%]: – 15-30 (wg. ISO 7322)
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]:  > 400 (wg. ISO 7322)
Odprężenie elastyczne [%]:  ≥ 75 (wg. ISO 7322)
Stabilność wymiarowa [%]:  ≤ 0,5 w normie (wg. EN 1904)
Test zanurzeniowy w gotującej wodzie: – bez uszkodzeń

 

TABELA TOLERANCJI WYMIAROWYCH

ZACHOWANIE SIĘ NA DZIAŁANIE OGNIA
Euroklasa E – materiał nierozprzestrzeniający ognia, nie wytwarzający toksycznych
gazów w trakcie palenia.

7.

Karta materiałowa – Korek techniczny AK-12 (średnioziarnisty)

OPIS PRODUKTU
Arkusz korkowy wyprodukowany z ziarna korka naturalnego połączonego lepiszczem poliuretanowym, do ogólnego zastosowania.

WŁASNOŚCI TERMICZNE
Przewodność cieplna [W/mK] – 0,045

WŁASNOŚCI FIZYKOMECHANICZNE:
Skład – ziarno korkowe wielkości Lmml – 1-2
Gęstość [kg/m3]  ≥ 230 (wg. ISO 7322)
Sciśliwość [%]- 20-40 (wg. ISO 7322)
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa] > 400 (wg. ISO 7322)
Odprężenie elastyczne [%]  ≥ 75 (wg. ISO 7322)
Stabilność wymiarowa [%] ≤ K 0,5 w normie (wg. EN 1904)
Test zanurzeniowy w gotującej wodzie – bez uszkodzeń

TABELA TOLERANCJI WYMIAROWYCH

ZACHOWANIE SIĘ NA DZIAŁANIE OGNIA
Euroklasa E – materiał nierozprzestrzeniający ognia, nie wytwarzający toksycznych gazów w trakcie palenia.